Vill urbanisme i vinden!

Der grenser flyttes kan genuin nyskaping skje: Arkitekt og byutvikler Fredrik Barth og samfunnsentreprenør Agnes Vevle Tvinnereim fra Vill Urbanisme kommer til Harstadkonferansen for å snakke om vill bærekraft, byutvikling og urbanisme.

Hva handler bærekraftig urbanisme om?

Det handler om hvordan innbyggere i byer og tettsteder interagerer med hverandre og sitt bygdemiljø. Helhetsperspektiv gir gode lokale løsninger.

Vill Urbanisme opererer i feltene arkitektur, plan, energi og miljø, produktdesign, kunst og kultur, med bærekraftig byutvikling som forretningsidé. Urbanismekollektivet oppsto i 2018. De er en leken og eksperimenterende gjeng som med gode hoder finner innovative og fremtidsrettede løsninger, med rom for et mylder av perspektiver og et mangfold av ståsted. De siste årene har kollektivet utviklet egne oppsirkulerte byggematerialer, jobbet med medvirkning og gründervirksomhet, jobbet for å skape gode lokalsamfunn og skal ta i mot en oljeplattform og gjenskape denne til byggematerialer til bruk i byggebransjen.

Vill Urbanismes visjoner flytter grenser for bærekraftige samfunn: Vi gleder oss stort til å suge til oss kunnskap om hvordan Harstad kan utnytte potensialet i bærekraftig byutvikling.

Les mer om Vill Urbanisme