Vill kunnskap for det 21. århundret

…det du må kunne for å vinne fremtiden

Det vi kunne i går og lærer i dag, er ikke tilstrekkelig for å lykkes i fremtiden.

Harstadkonferansen 2020 skal vise hva vi må vite, kunne og gjøre utover det nye århundret.

Hvilken vill kunnskap kan bidra til at mennesket fortsatt slår maskinenes kunstige intelligens, sørge for gode og meningsfylte liv for hver enkelt, berede grunnen for sunne bedrifter og løse samfunnets største utfordringer?

Tradisjonen tro trekker vi Nordens skarpeste og dyktigste foredragsoppholdere opp på scenen for å gi oss innsikt og inspirasjon, opplysning og opplevelse – og en dæsj provokasjon.

Harstadkonferansen er Nord-Norges største næringslivskonferanse og arrangeres i januar for 21. gang. Konferansen holdes alltid tredje/fjerde fredag i januar fordi sola da vender tilbake til Harstad. 350 deltakere fyller hvert år Nordic Hall til siste sete.

Ansvarlig arrangør er Harstad profileringspool.