Uten sponsorer stopper Harstad (konferansen)!

Tusen takk!

Et samfunn gies innhold gjennom ulike aktiviteter innen idrett, kultur og næring.
For å få realisert en idrettshall, en festival, en konsert, en idrettsprestasjon  så trenges det sponsorer. Så også med Harstadkonferansen. Dersom vi skal klare å skaffe foredragsholdere, kulturinnslag og holde høyt nivå så er vi helt avhengig av sponsorer. Noen bedrifter er svært raus, dyktig og bruker det aktivt for å bygge lokalsamfunn og egen merkevare. Harstad må vite å takke og støtte slike som går igjen, og igjen for alle oss.

Vi i Poolen takker Sparebank 1 som hovedsponsor for Harstadkonferansen og de øvrige sponsorene, Harstad Tidende, BDO, Vizuelli og Hålogaland Kraft. Uten dere ville vi ikke klart å presentere tidenes jubileumsprogram 25. januar.
Tusen takk !

Om noen ønsker å være medsponsor, stor eller litem så kontakt gjerne Rolf Olsen på mobil 91621120.


FAKTA:

Harstadkonferansen arrangeres for 20. gang 25. januar 2019. Konferansen er har vært utsolgt de siste årene med 420 deltakere fra privat og offentlig sektor. Harstadkonferansen er landsdelens eldste næringslivskonferanse og er kjent for å holde høyt faglig nivå. Hittil har det medvirket mer enn 120 innledere fra 12 nasjoner. Konferansen som også byr på frokost, lunsj, kultur og utdeling av Seire ved å dele-prisen er kjent for sin feelgood-stemning.

PÅMELDING
PROGRAM