Trenger man vill kunnskap for å finne nye utveier?

I et intervju med skuespillerkollega Iren Reppen forteller Kim Jøran Olsen om sin vei fra oppvekst i Harstad til skuespilleryrket. De to har noen felles erfaringer, og noen felles treffpunkt til tross for aldersskillet.
Kim Jøran har møtt motgang, og har våget å snakke om den. I en samtale med Iren kommer vi litt tettere inn på den unge mannen som tok noen utradisjonelle valg fordi han måtte velge oppdrift.»