Grønn omstilling

Framtidens næringsliv og lokalsamfunn er grønne og sirkulære. Hva slags ledelse og ledere trengs for å mestre det grønne skiftet, for å finne nye måter å tjene penger på og for å skape levedyktige lokalsamfunn?
Hilde Charlotte Solheim er journalist og tidligere elevpolitiker. Hun har jobber ti år med næringspolitikk i NHO Reiseliv og Hovedorganisasjonen Virke. Hun er styreleder for hvalsafarirederiet Brim Explorer, som bygger og driver to innovative, elektriske båter for operasjon i Nord-Norge. Hunkommer til Harstadkonferansen for å snakke om drivere og hindre for innovasjon og strategiske grep for å lykkes med omstilling. Hvile ferdigheter må vi trene på for å lykkes i det grønne skiftet? Hilde gir svar, på Harstadkonferansen 2020!»