Nordic hall

19.01.2024

19.01.2024

Sponsorer

Uten finansiell støtte fra våre dedikerte sponsorer ville det ikke vært mulig å gjennomføre Harstadkonferansen. Vi setter derfor stor pris på deres bidrag til vekst og utvikling i regionen gjennom å være med på å skape Harstadkonferansen.

Takk til

Gullsponsor

Sparebank Nord-Norge

Sølvsponsor