Silvija Seres

Matematiker, teknolog, styregrossist, investor og gründer

Silvija Seres forteller om den digitale revolusjonen

Silvija Seres har, med stadig større tyngde, tatt plass i det offentlige ordskiftet for å fortelle hva vi i Norge skal leve av etter oljen, og hvordan vi skal komme dit. I sommer ble hun oppnevnt til styringsgruppen som skal gi Regjeringen råd om digitaliseringen av Norge.

Hun er utdannet matematiker fra Oxford, er algoritmeforsker, gründer, styregrossist og President i Polyteknisk Forening. Hun har, for å nevne noen, hatt ledende stillinger i Microsoft og Fast Search & Transfer, og undervist ved Universitetet i Oxford. Hun sitter i dag i styrene i blant annet NRK, Nordea og Enoro Holding, i tillegg til å være investor i en rekke teknologi-selskaper.

Etterspurt

– Vi er veldig glade for at vi også i år har greid å hente en av de skarpeste og mest brukte foredragsholderne i Skandinavia til Harstadkonferansen. Silvija Seres er opptatt av at det haster med å snu seg rundt. At vi alle må være klar over at det digitale toget allerede har begynt å forlate perrongen. Toget har ikke fått opp nok damp, men snart er farten for stor til at vi greier å hoppe ombord, sier produsent Børge Hoseth i Harstadkonferansen.

Silvija Seres tror det er få steder i verden som står bedre rustet enn Norge til å klare seg i det digitale kappløpet. Men nå haster det. Digitaliseringen kommer, og vil ta jobbene våre i en rasende fart. Ikke bare fra fabrikkarbeidere og bussjåfører. Også journalister, leger og jurister har grunn til å kikke seg over skulderen. Roboter står nemlig klare til å gjøre jobben vår raskere, mer presist og mer effektivt. Flere store forskningsrapporter anslår at halvparten av jobbene som finnes i dag, vil være automatisert innen 20 år.

Livslang læring

­– Vi har aldri før hatt teknologi som vokser på samme måte. Det skaper samfunnsendringer vi ikke klarer å ta inn over oss. Teknologien er et utrolig kraftig våpen. Men den er bare et våpen, et verktøy. Den skal ikke styre oss. Problemet er at vi i større og større grad går mot et selvkjørende samfunn hvor teknologien delegeres oppgaver jeg mener er grunnleggende humane. Og det er bare vår humanitet som kan gi oss de riktige avgjørelsene. Noen områder må vi ikke gi ifra oss, hverken til det store utland eller til de kunstig intelligente superhjernene. De er logiske. Men vi trenger det ulogiske for å bevare det menneskelige, sier Seres til Aftenposten.

Hun har et godt råd til alle bedriftsledere, som vi i Harstadkonferansen ønsker å understreke: Seres er lei av ledere som helst vil kvitte seg med en tredjedel av arbeidsstokken for å hente inn yngre talenter.

­– Vi må alle fortsette å lære, også de som er unge i dag. Det holder ikke å snakke om livslang læring som noe NAV må ta seg av. Da trenger du ledere som ambisiøst og utfordrende lager veier for alle sine ansatte inn i denne skumle og fantastiske fremtiden vi har foran oss, sier Seres.