Line Ravn Munkvold fikk Seire ved å dele-prisen 2017

Seire ved å dele – prisen 2017

Seire ved å dele-prisen ble delt ut under Seire ved å dele-festen i Nordic Hall 19. januar.

Følgende sier juryen om prisen og vinneren:


Kjære gjester

Vi har ankommet kveldens høydepunkt.
For vinneren sin del, kanskje ett av livets forhåpentligvis flere høydepunkter, nemlig utdelingen av Seire ved å dele prisen 2017. Den deles i år ut for 19. gang.

Det er et ærefullt oppdrag, både å få være med i Seire ved å dele-juryen, kåre årets vinner, og ikke minst få være med å dele ut prisen på ”Seire ved å dele-festen”. Det knytter seg alltid en viss spenning til hvem som vinner Seire ved å dele-prisen. I januar – når sola er tilbake – og når Harstad-konferansen er gjennomført.

Juryen har bestått av Eirik Munkvold, Mona Kristine Rosvold og Knut Ivar Mikalsen.

Seire ved å dele-prisen skal understøtte poolens visjon ”seire ved å dele”, og mål vedrørende by-, region og næringsutvikling. Den er en helt spesiell pris – den skiller seg ut og har andre kriterier og retningslinjer enn alle de andre flotte prisene som deles ut her i byen.

Visjonen ”Seire ved å dele” handler først og fremst om å få mennesker til å skape nye og bedre løsninger for fremtiden sammen med flere. Få til ting, sammen med flere.

 • Det handler om å bidra til et engasjert eierskap for en felles visjon
 • Det handler om å få ting til sammen
 • Det handler om å dele kunnskap
 • Det handler om styrken i kommersiell relasjonsbygging

Prisen er IKKE en premiering. Den er først og fremst en markering av en ønsket adferd. Altså et stimuli og en oppfordring til en type adferd som bringer Harstad-samfunnet, alle vi som bor og virker her, til nye høyder. Steg for steg.

Juryen har mottatt og vurdert 11 forslag.

Juryens begrunnelse

Årets vinner er et type menneske som man instinktivt føler har noe ekstraordinært med seg, og som man får ettertrykkelig bekreftet etter som man lærer personen å kjenne.

Vinneren har et brennende engasjement for alt det som står sitt hjerte nært.

Sentrum og sentrumsutvikling har vært, og er ett av flere hjertebarn. Gjennom sitt tidligere engasjement i næringsforeningen og nåværende i Harstad Profileringspool, har initiativene og kreativiteten fått blomstre. Til beste for hele byen. Blant annet så vi det gjennom forprosjektet ”julebyen” og en rekke andre mindre og større positive byutviklingsprosjekter.

Vi  ser en lagspiller av rang, en som ser verdien av det å stå samlet. Vi ser en naturlig leder i sammenhenger der man trenger å samle gode krefter for og kunne løfte i flokk. En innertier i seire ved å dele-filosofien.

Vi snakker om et unik raust menneske, en som unner alle rundt seg det aller beste, hele tiden.

Vinneren er god på å se de store linjene, jobbe strategisk og målrettet.

Når de nærmeste skal fremme vinnerens viktigste egenskaper, benyttes begreper som : Tydelig, motiverende og samlende.

Selvfølgelig har også årets vinner vært avhengig av å ha med seg gode partnere, medarbeidere og familie.

Juryen vil spesielt berømme vinnerens ektemann, og resten av familien, for å ha lagt forholdene godt til rette for at hun får utnyttet sine egenskaper til sitt ytterste, til beste for Harstad-samfunnet. Hun har vunnet priser før.

Juryen har besluttet, naturlig nok uten deltakelse fra ett av jurymedlemmene, at vinneren av Seire ved å dele-prisen 2017 er

LINE RAVN MUNKVOLD

Harstad 19. januar 2018

Knut Ivar Mikalsen        Mona Kristine Rosvold             (ikke deltatt) Eirik Munkvold

Juryens leder                    Jurymedlem                                 Jurymedlem


Retningslinjer for prisen Seire ved og dele-prisen og oversikt over tidligere vinnere.

Seire ved å dele prisen

Retningslinjer for prisen «Seire ved og dele» og oversikt over tidligere vinnere.

 1. Mål og intensjon:

Prisen skal stimulere til realisering av Harstad Profileringspool sine visjoner, verdier og målsettinger.

Prisutdelingen skal også markedsføre Harstad Profileringspool som Harstads mest attraktive miljø for bedrifts- og byutvikling.

 1. Prisen

Prisen består av en plakett og et stipend på (veiledende) kr. 10.000,-.

(beløpet har vært justert opp gjennom årene og for 2016 er dette høynet av styret til kr. 25.000)

 1. Prisen tildeles….., -kriterier.

Prisen tildeles personer, grupper eller virksomheter som:

 • Bidrar til byutvikling gjennom støtte og initiering av prosjekter.
 • Gjennom sin virksomhet har bidratt med betydelige synergieffekter for næringsutvikling i Harstad.
 • Påvirker og utvikler infrastrukturelle tiltak som positivt påvirker Harstad-bedrifters konkurransekraft i -, og tilgang til regionale, nasjonale og internasjonale markeder.
 • Utvikler produkter som skaper merverdi og markedspotensiale på tvers av bransjer og utenfor prisvinnerens primære bransjetilhørighet.
 • Samspiller på tvers av bransjer og trekker med seg lokale samarbeidspartnere i retning av ekspansjon og markedsutvikling.
 • Tør og vil nye ting som bidrar til by- og næringsutvikling i Harstad utvider sitt fundament for videre vekst og attraktivitet.

Samme person/gruppe kan ikke motta prisen flere ganger.

 1. Kandidater til prisen

Styret i Harstad Profileringspool velger en jury.

Medlemsbedrifter i Harstad Profileringspool kan foreslå kandidater til prisen innen 2 måneder før tillyst utdeling. Juryen for prisen vurderer foreslåtte kandidater etter prisutdelingens kriterier og beslutter hvem som eventuelt skal motta prisen.

 1. Prisutdelingen

Dersom juryen blant kandidatene finner en verdig vinner av prisen skal denne deles ut på Harstad-konferansen eller ved tilsvarende anledning. Utdelingen av prisen skal markeres ved en presentasjon av prisvinneren med et særlig fokus på de aktiviteter som har appellert til prisutdelingens kriterier.


Tidligere års vinnere:

1999: Steinar Hansen & Kjell Joachimsen

2000: Sverre Utvåg

2001: Ola M Løkholm

2002: Hålogaland Kraft AS

2003: Dr. Børge Ytterstad

2004: Geir Tore Hokland, Seaworks

2005: Marios Musikk

2006: Rolf Olsen

2007: Roanne O`Donnell, Art`Gymsal

2008: Festspillene i Nord-Norge ved Birger Carlsen

2009: Steinar Nilsen og Sveinung Haukland

2010: Hans Petter Schjelderup

2011: Ola Eidberg, Byggesystemer

2012: Statoil

2013: Knut-Eirik Dybdal

2014: Ola Bremnes

2015: Forsvarets musikkorps Nord-Norge

2016: Ola Karlsen