Ragnhild brenner for et mer bærekraftig Nord-Norge

Ragnhild Dalheim Eriksen er bærekraftsansvarlig i SpareBank 1 Nord-Norge, en nyopprettet stilling banken i fra høsten 2019. Hun har jobbet der siden 2016, og har blant annet vært prosjektleder for Samfunnsløftet. Ragnhild har bakgrunn fra kulturbransjen hvor hun også har vært festivalleder i Riddu Riddu-festivalen. Hun brenner for et mer bærekraftig Nord-Norge i fremtiden og passer perfekt for årets tema.

Ragnhild vil ta for seg følgende:
– Klimarisiko: Hva er det slags risiko og hvordan påvirker det finansiell stabilitet?
– Bærekraftig utvikling: hvordan definerer vi det for Nord-Norge?
– Hva vet vi om hvordan nordnorsk næringsliv jobber med bærekraft?
– Hvorfor og hvordan jobber SpareBank 1 Nord-Norge med bærekraft?