Kjøp billett

Velkommen til årets Harstadkonferanse

Visjonen til Harstad profileringspool er Seire ved å dele. Årtes konferanse har fått tittelen «Vill kunnskap for det 21. århundret»

Harstadkonferansen 2020 skal vise hva vi må vite, kunne og gjøre utover det nye århundret. Hvilken vill kunnskap kan bidra til at mennesket fortsatt slår maskinenes kunstige intelligens, sørge for gode og meningsfylte liv for hver enkelt, berede grunnen for sunne bedrifter og løse samfunnets største utfordringer?

Følgende priser gjelder:

• Harstadkonferansen 24. januar 2020   kr. 2.850,- + mva. og billettavgift.