Kjøp billett

Velkommen til årets Harstadkonferanse

Visjonen til Harstad profileringspool er Seire ved å dele. Årtes konferanse har fått tittelen «Styrken i å kunne mer enn du kan!»

Harstadkonferansen 25. januar 2019 handler om en av menneskets viktigste drømmer: Å kunne mer enn man kan; få muligheter og miljøer som gir rom til å utvikle sitt talent, sin godside. Slik vokser også byer og bedrifter. Vår jubileumskonferanse er viet til dette temaet, som er selve fundamentet for at Harstad profleringspool er til.

Følgende priser gjelder:

• Harstadkonferansen 25. januar 2019   kr. 2.590,- + mva. og billettavgift.

• Harstadkonferansen 25. januar 2019 + hotell: Kr. 3.390,- + mva. og billettavgift.