Birgitte Hellstrøm

Kommer til Harstadkonferansen

Birgitte Hellstrøm er landskapsarkitekt og har jobbet med byutvikling i Grenland på kommunalt og regionalt nivå i over 20 år. Som leder av sekretariatet i Bystrategi Grenland-samarbeidet i Vestfold og Telemark fylkeskommune har hun fulgt prosessen med å få på plass felles planer og styringsdokument, avtaler med staten og Bypakke Grenland siden 2009. Hun sier «samarbeid på tvers» har vært nøkkelen til fremgang og suksess. Birgitte kommer til Harstadkonferansen 21. januar.

Tvillingbyer begynte å samarbeide

Tvillingbyene Skien og Porsgrunn ble kåret til Norges mest attraktive by i den statlige kåringen for beste by for bærekraftig byutvikling i 2021. Skien/Porsgrunn har snudd ei negativ utvikling som i begge de to byene var preget av økende ledighet, butikkdød i sentrum og fraflytting.

FNs bærekraftsmål

Det grepet de tok var tuftet på FNs bærekraftsmål og det begynte med Bærekraftsmål nr. 17, «Sammen for å nå målene». De to byene har både fått til lokale samarbeidsprosesser med næringsliv og kulturaktører og vært sentrale i et forpliktende samarbeid om areal, transport og klima sammen med Fylkeskommunen, Statens Vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren. 

Bærekraftig utvikling med kvalitet

De fikk prisen for samarbeidet som inkluderte felles planer og gjennomføring av bærekraftig stedsutvikling med kvalitet. Juryen mener at kulturen for samarbeid som er etablert i Grenlandsregionen er noe andre tettsteder og byområder i Norge kan lære av. 

Noe av det viktigste er Bypakke Grenland og belønningsavtalen med staten som begge har fokus på miljøvennlig mobilitet. Det betydde bedre kollektivtilbud, bedre tilbud til gående og syklende og en arealutvikling som har bidratt til felles mål om attraktiv byutvikling og nullvekst i persontransporten med bil. Felles innsats har betydd betydelige investeringer i bymiljø, aktiviteter og byrom. Slik ble butikk-lokaler også gjenåpnet. Nedgang ble til vekst. Motgang snudd til fremgang.