Sverre Hurum

Administrerende direktør i Bouvet

Med kunnskapsdeling i blodet

Med Sverre Hurum som sjef har konsulentfirmaet Bouvet vokst fra 120 til 1.200 ansatte på bare 15 år. Og en av de viktigste vekstfaktorene for firmaet er kunnskapsdeling.

”Together is magic” er tema for Harstadkonferansen 2018, og for programkomiteen er det derfor særdeles gledelig at Bouvet-konsernet, som omsetter for godt over en milliard kroner i året, tar turen til Vågsfjordens perle i januar.

Aktuelt

– I snart 25 år har Harstad profileringspool jobbet for å få næringslivet i Harstad til å samarbeide, og visjonen ”Seire ved å dele” er like aktuell i dag, som for et kvart århundre siden. Og i en tid med stor usikkerhet og omstilling, der digitalisering av nær sagt alle områder i både privat og offentlig sektor står på trappene, krever at vi jobber smartere og tar i bruk ny teknologi. Når vi så henter Sverre Hurum til Harstadkonferansen er det nettopp fordi han kan dele av sin kunnskap, og inspirerer næringslivet i regionen til å bli enda bedre, sier produsent Børge Hoseth.

Administrerende direktør Sverre Hurum har altså ledet det børsnoterte konsulentfirmaet Bouvet siden oppstarten i 2002. Og den eventyrlige utviklingen mener han blant annet kan tilskrives kunnskapsdeling.

– En brytningstid byr alltid på nye muligheter. Deling av kompetanse er en viktig driver for utvikling. Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring skapes enda bedre løsninger. Derfor er kompetansedeling en av Bouvets grunnpilarer. Vi er overbevist om at deling av kompetanse overfor kolleger, kunder og samarbeidspartnere fører til utvikling og bedre resultater, sier Sverre Hurum.

Kulturbygger

I Bouvet legges det liten vekt på tykke strategiplaner og detaljerte prosedyrehåndbøker. Det er viktigere å fortelle en god historie. Derfor arrangerer obligatoriske to-dagers samlinger for samtlige ledere i bedriften. Det er ti deltakere på hver samling – og det er fortellingene, ikke foredragene, som står i sentrum.

– Hva er hjertemuskelen til Bouvet? Jo, det er kulturen. Hos oss er kultur, verdier og strategi noe som overleveres muntlig og ved å jobbe sammen. For oss blir det feil å skrive dette ned i store dokumenter og tjukke håndbøker. Hvis medarbeiderne virkelig skal forstå hvordan vi tenker i Bouvet, og bruke det til å ta gode beslutninger i hverdagen, er det ikke godt nok å lese om det, sier Hurum, som selv deltar på alle samlingene.

Sverre Hurum er en av i alt åtte innledere på Harstadkonferansen 2018, Nord-Norges eldste og beste næringslivskonferanse.