Jan-Frode Janson

Konsernsjef Sparebank1 Nord-Norge

Jan-Frode Janson er tilbake med gode nyheter

Nord-Norge vil trenge 25.000 flere arbeidstakere før 2030, mener konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank1 Nord-Norge.

Janson kommer tilbake til Harstadkonferansen for å redegjøre for funnene i årets konjunkturbarometer, som banken også i år har fått laget sammen med NHO og LO.

25.000 arbeidstakere, eller fire fulle nordnorske årskull, er det landsdelen må stille med for å møte veksten i årene framover. Det tilsvarer tre ganger så høy vekst som vi har hatt de siste årene, ifølge konjunkturbarometeret som SpareBank1 Nord-Norge lager sammen med NHO og LO.
– Nord-Norge har hatt en imponerende økonomisk vekst de siste årene, men uten nok folk kan den stoppe opp. Derfor må vi etablere større og bredere arbeidsmarkeder i årene framover, sier konsernsjef i Sparebank1 Nord-Norge, Jan-Frode Janson i ei pressemelding.

Nye funn

Til Harstadkonferansen kommer Janson med nye funn i bagasjen, informasjon om hvordan det egentlig går med næringslivet i Nord-Norge generelt, og her i Hålogaland.

­– Vi har stor tro på verdien av at den samme personen kommer tilbake til Harstadkonferansen og gir oss ny kunnskap om tilstanden til næringslivet i regionen, og ikke minst hvilke utfordringer vi sammen står overfor. Tilbakemeldingene fra konferansedeltakerne på konferansen New Thinking i januar, ga Jansons foredrag karakteren 5,20 – på en skala fra 1-6. Vi i programkomiteen er derfor glade for at Janson kommer tilbake til Harstadkonferansen 2018, sier produsent Børge Hoseth.

Jan-Frode Janson, som overtok sjefsstolen i SNN etter Hans Olav Karde, har markert seg som en tydelig stemme i den nordnorske samfunnsdebatten, samtidig som han forsøker å legge rette til mer samarbeid innad i landsdelen.

– En skulle nesten tro at Janson er medlem i Harstad Profileringspool. I alle fall deler han visjonen vår om at vi kan og bør Seire ved å dele. Som sjef for det største finanskonsernet i landsdelen er han opptatt av at samarbeid i landsdelen er nøkkelen til videre fremgang for Nord-Norge og Hålogaland. Og Janson gjør mer enn å prate. Banken samarbeider altså med LO og NHO om å arrangere konferansen Agenda Nord-Norge, som i de siste fem årene har gjort det samme for landsdelen som Harstadkonferansen har gjort i snart 19 år, nemlig å samle beslutningstakere for å legge rette for nye koblinger og samarbeid, sier Hoseth.

11,3 milliarder

Etter at Janson tok over styringa i SNN i januar 2012, har bankens børsverdi doblet seg. Verdien av Sparebanken Nord-Norge – basert på børskursen – er i dag på om lag 11,3 milliarder kroner. I slutten av 2012 var verdien på fire milliarder kroner. Og selv om mye av denne utviklingen skyldes faktorer utenfor bankens kontroll, får Janson ros for noen av de grepene han har tatt, som å kvitte seg med eierskap i investeringsfond, selge seg ut av russisk bankvirksomhet, avvikle SNN Invest og lagt ned 21 lokale bankkontorer i nord.

Jan-Frode Janson er 48-år, fra Trondheim, og kom til SNN fra stillingen som viseadministrerende direktør i Fokus Bank. Han er utdannet siviløkonom fra Høgskolen i Bodø og har en doktorgrad i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU. Han har tidligere vært forsker ved SINTEF, markdsførings- og produktsjef i Nidar AS, daglig leder i ABB Installasjon Midt-Norge.