Gunnar Vatnar

Gunnar Vatnar

Byutvikling i nord. Hva er en by og hvorfor er byene så viktige for økonomi, kultur, helse og miljø.

Landskapsarkitekt Gunnar Vatnar om: Byutvikling

Byutvikling krever også New Thinking. Derfor har vi hentet Gunnar Vatnar fra et av Skandinavias ledende arkitektkontorer, LINK Arkitektur, til Vågsfjordens perle og Harstadkonferansen. Han vil blant annet fortelle oss hvorfor byene er så viktig for økonomi, kultur, helse og miljø.

Vatnar, som har ni års erfaring med stedsutvikling, kjenner Harstad godt etter å ha arbeidet med et forslag i arkitektkonkurransen for sentrumsplanen. Han er en sentral brikke i det som er nysatsingen til arkitektkontoret, nemlig Urban LINK. Siden oppstarten i 2016 har denne avdelingen i LINK rukket å vinne en rekke oppdrag, blant annet i Bodø, Kristiansand og Stockholm. I tillegg er byrået en del av team Magna, som skal i gang med parallelloppdraget i Regjeringskvartalet.

– Det å tenke nytt er ikke bare viktig for å henge med i den teknologiske utviklingen. Også inne arkitektur og planlegging kommer det nytt tankegods og nye ideer som det er verdt å lytte til. Også vi i Harstadkonferansen er opptatt av byutvikling og den lange debatten som har vært om sentrumsplanen. Derfor har vi hentet Vatnar fra Urban LINK til konferansen. Ikke bare kjenner han byen. Byrået har også god kjennskap til Bodø og det som skal skje der, noe som vil bli et fint supplement til det utviklingsdirektøren i Bodø Kommune, Grete Kristoffersen – en annen innleder på konferansen – kommer til å fortelle oss, sier prosjektlederen for Harstadkonferansen, Børge Hoseth.

Urban LINK er en satsning og eget Team i LINK Arkitektur AS med etablering i Oslo, Stockholm og København. Urban LINK fronter og samarbeider med tverrfaglige ressursgrupper i Multiconsult konsernet; dette omfatter alle arkitektdisipliner i LINK Arkitektur AS, dyktige analyseressurser i Analyse & Strategi AS og ingeniørdisipliner i Multiconsult ASA. Urban LINK leder og gjennomfører tidligfase ideutvikling og innovativ tilnærming til urbanisering.

Byrået er lidenskapelig opptatt av den grønne bølgen. Teamet utforsker hvordan vi skal bo, jobbe og leve sammen i fremtidens nabolag, byer og bygder. Det dreier seg om å være åpen og nysgjerrige ovenfor en kulturelle og sosiale kontekst, forstå lokale forutsetninger og å bruke dette som byggeklosser for å skape tilhørighet, samhold og identitet. I dette bildet er sunn, miljøriktig næringsutvikling en viktig del av helheten. Aktive samhandlingsprosesser, medvirkning og dialog kan finne det unike vekstpotensialet som ligger i alle små og store samfunn, og med det som utgangspunkt vil Urban LINK utvikle steder som står frem med sterk egenkarakter og attraktivitet, både nasjonalt og internasjonalt.

Gunnar Vatnar har Master i Landskapsarkitektur fra Sveriges Landbruksuniversitet i Alnarp (2007). Han har 9 års erfaring med stedsutvikling, landskapsanalyser og detaljprosjektering. Som prosjektleder og medarbeider har han erfaring fra teamarbeid i store og små grupper. Med sin bakgrunn i landskapsarkitektur har han et sterkt fokus på byens mellomrom. Forståelsen av hvordan mennesker påvirkes av sine fysiske omgivelser er sentral i hans analyser, og oppdatert forskning brukes i stor grad i utviklingen av prosjekter. Vatnar har fordypet seg i problemstillinger knyttet til pendling og transport/arealplanlegging, sykkelplanlegging, betydningen av gatetrær, byplan og folkehelse og aktivisering av gateplan.