Nordic hall

19.01.2024

19.01.2024

Foredragsholdere

Årets foredragsholdere er alle ledende innen sine respektive fagfelt. For noen er tillit faget. For andre er tillit avgjørende for å lykkes. Alle vil de belyse fenomenet tillit fra sitt eget ståsted, og gi oss nyttig innsikt, læring og inspirasjon til hvordan vi kan bygge og ivareta tillit i våre egne liv.