Nordic hall

19.01.2024

19.01.2024

Hanne Karoline Kræmer

Konsernsjef Sparebank1 Nord-Norge
Bli oppdatert på interessante funn fra KBNN sin rapport "Attraktive Nord-Norge".
Om Hanne Karoline Kræmer

Hanne har nylig gått inn i stillingen som konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge. Hun kom da fra stillingen som administrerende direktør for Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge. Før det var hun administrerende direktør i Sparebank 1 Finans Nord-Norge. med andre ord han hun lang og bred ledererfaring. Få kjenner nordnorsk næringsliv bedre enn Hanne, og hun vil bidra med verdifull innsikt om hvordan tillit spiller inn på næringsvirksomhet i vår region. Hun kommer til Harstadkonferansen blant annet for å presentere funn fra KBNN sin rapport “Attraktive Nord-Norge”, der vi vil få presentert en rekke aktuelle funn om hva som gjør landsdelen attraktiv, både med tanke på arbeidsliv og andre aspekter.

Hanne Karoline Kræmer