Nordic hall

19.01.2024

19.01.2024

Guro Istad

Forretningsutvikler, Media City Bergen
Guro Istad gjorde stor suksess som konferansier på Harstadkonferansen 2023. Heldigvis har hun takket ja til et comeback i 2024!
Om Guro Istad

Guro er forretningsutvikler for medieklyngen, var daglig leder for Pressens hus i Oslo i to år, har tre år bak seg som redaktør i reklamebransjen (Publicis Kitchen) og er tidligere nyhetsleder for kulturavdelingen i Bergens Tidende. Men 19 januar 2024 jobber hun i Harstad, nærmere bestemt i Nordic Hall der hun skal lose oss trygt gjennom et tettpakket program med spennende og inspirerende foredrag. Hennes erfaring fra journalistikken gjør at hun vet å stille de gode spørsmålene som både utfordrer våre eminente innledere og bidrar med enda mer kunnskap til oss som sitter i salen. Vi gleder oss stort til et gjensyn med Guro!

Guro