Nordic Hall / 20.01.2023

Nordic Hall / 20.01.2023

Einar Øverenget

Einar er professor i filosofi, og forfatter av en rekke sterke bøker om ledelse og kultur på arbeidsplassen. Han kommer til Harstadkonferansen 2023 for å snakke om betydningen av tillit.
Professor i filosofi og forfatter, Høgskolen i Innlandet
Om Einar Øverenget

Einar Øverenget er en sjeldent god foredragsholder som kombinerer dyp kunnskap og kompetanse med humor. Han bruker filosofi og beslektede fag som verktøy til å jobbe med praktiske og konkrete problemstillinger i arbeidslivet, og har gjennom sine foredrag skapt nye tankemønstre og prosesser hos bedrifter og folk over hele Norge.

Foto: nnl.no.
Foredragsholder Einar Øverenget