Nordic Hall / 20.01.2023

Nordic Hall / 20.01.2023

Chana Svensson

Chana Svensson er en amerikansk advokat og gründer som har flyttet til Norrland i Sverige, der hun leder MindDig - selskapet som skal bidra til å ansette 100.000 nye hoder til regionen.
Co-founder og CEO i MindDig
Om Chana Svensson

Norrland i Nord-Sverige er en region som har sett enorm fraflytting over mange år, men som nå ser starten på et helt nytt veksteventyr knyttet til grønn industri. Med mange store selskaper som trenger et enormt antall nyansettelser de neste årene så Chana og hennes Co-founder Markus Gustafsson et potensiale for å starte et selskap som kunne samordne og effektivisere markedsføringen av, og rekrutteringen til regionen. MindDig så dagens lys, og modellen de har utviklet har bidratt til at regionen nå henter inn kompetanse fra hele verden.