Det grønne skifte skal gi Mo i Rana flere tusen nye arbeidsplasser

Kommer til Harstadkonferansen

Den gamle industribyen Mo fikk lagt Norsk  Jernverk til byen ved Stortingsvedtak i 1946. Det Statlige eierskapet opphørte i 1998 og det nedlagte Jernverket kam nå oppleves på museum og virksomheten omstilt i Mo industripark.

Nå får Mo industriarbeidsplasser ved egen hjelp og på samme måte som Norsk Jernverk skal de  bidra til en betydelig vekst for Mo som er landsdelens tredje største kommune og fjerde største by, knapt bak Harstad.

Mo skal vokse gjennom å være Norges beste på  omstilling og bli grønn industrihovedstad. Mo industripark er allerede et av Norges største industrimiljøer med 2500 ansatte fordelt på 110 bedrifter. Industriparken er bygd på eiendommen til tidligere Norsk Jernverk AS.

Nå kommer Freyr batterifabrikk

Freyr er en grønn batterifabrikk som skal møte en akselererende etterspørsel etter batterier. Fabrikken skal levere produkter til det hurtigvoksende markedet for elektriske kjøretøy i Europa., samt utvikle ytterligere markeder innenfor segmentene sjøfart, lagring, flyindustri og offshore gjennom klynge baserte FOU-initiativ sammen med ledende europeiske institusjoner og bedrifter. Frey er børsnotert i New York og byggingen av fabrikken er startet og vil ventelig skape 1500 nye arbeidsplasser.

Rana Utvikling

Rana utvikling er kommunens næringsetat og har 11 ansatte. Selskapets viktigste oppgave er å legge til rette for ny næringsvirksomhet og bidra til å forbedre rammevilkårene for næringsdrivende i Rana kommune. De skal bidra til at Mo i Rana blir en motor for regional vekst gjennom nyetableringer og tilflytting til Helgeland. Den sikreste for vekst er nye arbeidsplasser.

De strategiske prosjektene er:

  • Freyr batterifabrikk
  • Ny flyplass på Helgeland
  • Dypvannskai
  • Campus Helgeland
  • Mo industripark
  • Helgelandsykehuset
  • Nesna industripark
  • Venture North( et profesjonelt mottaksapparat for tilflyttere).

Nytt industri-eventyr

AllanDette nye industri-eventyret skal Prosjektleder for den grønne omstillingen, Allan Berg, fortelle oss om på Harstadkonferansen. Han har utdannelse innen Miljø og teknologi  ved Roskilde Universitet og statsvitenskap fra Universitet Nord. Allan jobber bare med grønt skifte og bærekraftig utvikling.