Grønn omstilling

Bodø overbeviste EU om at byen er best kvalifisert for å bli Europeisk kulturhovedstad i 2024. Max Gårdvik Hoffman og Trud Berg var begge med til Brussel for å tale Bodøs sak. Hva sa de, og hva gjorde de?
Max leder Ungdommens fylkesråd i Nordland, Trud er leder for Stormen bibliotek og var redaktør for søknaden som ble sendt.