Teknologi, byutvikling og ledelse er tema under Harstadkonferansen 2018

Derfor «Together is magic»

Harstad profileringspool og Harstadkonferansen har store ambisjoner for deg.

Vi skal gi deg inspirasjon til å hente frem det beste i hver enkelt, som du igjen kan ta videre til din bedrift og din organisasjon. Vi ønsker å så en spire til indre utvikling – i samspill med andre!

“Sammen” er et magisk ord for motivasjon. Forskning viser at tillit, tilhørighet og relasjon påvirker prestasjoner og engasjement, og følelsen av å arbeide sammen gir høyere motivasjon hos den enkelte medarbeider.

Harstadkonferansen har i 18 år fokusert på de viktige temaene i tiden. Vi har hentet de beste innlederne til Vågsfjordens perle for å gi delegatene på konferansen ny kunnskap.

Harstadkonferansen 2018 vil ta for seg den globale digitaliseringen og den rivende utviklingen i sosiale medier, tema som er aktuelle for alle – uansett bransje. Og siden byutvikling også går raskt, og de byer og regioner som ikke henger med uvergelig blir hektet av, har vi også i år dette temaet på programmet.

Og felles for alle bransjer og bedrifter ligger det faktum at uten kunnskapsdeling og samarbeid, blir det vanskelig å lykkes.

Alle de åtte innlederne som kommer til Harstadkonferansen 2018, deler derfor den samme grunnfilosofien: Samarbeid er nødvendig for å lykkes.

Magisk i lag, eller som vi i kjent stil kaller årets konferansen ”Together is magic!”