Anders Indset: En av verdens ledende forretningsfilosofer

Vi er stolte av å kunne introdusere Anders Indset som en av innlederne på den 21. utgaven av Harstadkonferansen. Indset er en av verdens ledende forretningsfilosofer. Han omtales som “Rock’n’Roll Platon” og “Digital Jesus” i media, og er for tiden en av de mest etterspurte foredragsholderne med sin tilnærming til praktisk filosofi.
Anders er nordmann med base i Frankfurt. Han er gjesteforeleser ved ledende internasjonale handelshøyskoler og er kjent for sin ukonvensjonelle måte å tenke på, sine provoserende teser og sin rockestjerne-holdning.
Anders Indset har gitt ut boka «Vill kunnskap – slik overlister vi revolusjonen». Boka har vært inspirasjon til valget av «Vill kunnskap» som navn på konferansen.

Gled deg!