Nordic hall

19.01.2024

19.01.2024

Årets tema: Tillit – Din viktigste faktor?

Tillit. Hva er det? Hvorfor er det viktig? Og hvis det er så viktig, hvordan går vi frem for å bygge og forvalte tillit?

Gjennom å diskutere temaet i form av tillit til ulike deler av samfunnet, som media, myndighetene, forsvaret, kunstig intelligens og ikke minst oss mennesker i mellom ønsker vi å stille spørsmålet om ikke tillit faktisk kan være din aller viktigste faktor i tiden fremover.

Nordmenn har alltid vært et tillitsfullt folk. Et håndtrykk tilsvarer langt på vei en skriftlig kontrakt her til lands. Vi har tillitt til at motparten oppfyller sin del av avtalen. Vi har tillit til at demokratiet sørger for at de personene vi velger til makt får makten, og forvalter den godt. Vi tror på at rettsvesenet gjør rett, når urett er begått. Og vi har tillit til at en fri og uavhengig presse alltid søker å fortelle oss sannheten.

Tillit er noe av det mest verdifulle vi har. Men tillit er skjørt. Det tar tid å bygge, og går fort å rive ned. Og hva skjer når tilliten forsvinner?

For bedrifter kan det bety tap av kunder, høyere turnover og til slutt konkurs. For samfunnet er det enda mer kritisk, med konsekvenser som svekket demokrati, økt radikalisering og mer ekstremisme.

Med et bakteppe av krig, geopolitisk uro, svekket økonomi, økt polarisering og ekstrem teknologiutvikling er tillit nå viktigere enn noen gang. Tillit - Din viktigste faktor. På Harstadkonferansen 2024 vil du lære mer om tillit, hvorfor det er viktig, hva det bidrar til og ikke minst  hvordan du bygger og forvalter det. Alt for at du, din bedrift og vi som samfunn skal møte morgendagen enda bedre rustet.

Mer aktuelt:

Harstadkonferansen
Scandic Harstad, Nordic Hall
Få veibeskrivelse