Nordic hall

19.01.2024

19.01.2024

Harstadkonferansen i ny drakt

I år har Harstadkonferansen fått en helt ny visuell identitet. Den nye profilen er inspirert av den gamle, men modernisert for å ta konferansen inn i fremtiden

Harstadkonferansen har i mer enn 20 år vært et naturlig samlingspunkt i starten av året for regionens næringsliv. Vi har møttes når solen er tilbake i byen for å la oss inspirere, motivere og lære om tematikk som skal gjøre oss bedre rustet til å håndtere muligheter og utfordringer som ligger foran oss.

Dette var et viktig bakteppe når Harstad Profileringspool kontaktet Anew Branding i Harstad for å utvikle en ny identitet til Harstadkonferansen. Den nye profilen består av en rekke stramme linjer som retter seg mot et felles fokuspunkt. Den gir assosiasjoner, både til det å samles rundt et relevant tema, men også til solen som er tilbake når konferansen avholdes. Målet med konferansen er å trigge til vekst og utvikling i regionen vår, og vi føler den nye profilen utstråler dette på en utrolig fin måte.

Klikk deg rundt på nettsiden for å bli kjent med den nye profilen vår!

Mer aktuelt:

Harstadkonferansen
Scandic Harstad, Nordic Hall
Få veibeskrivelse